Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Bộ phận kỹ thuật xin cho hỏi, phần mềm khảo sát hài lòng người bệnh năm 2019 sao lại không thấy có mục chọn khoa điều trị như những năm trước đây? Như vậy khó khăn cho việc phân tích kết quả khảo sát ạ.

Trân trọng!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để chọn khoa điều trị, bạn vui lòng câp nhập thông tin khoa phòng theo hướng dẫn này nhé: http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan-phan-mem/huong-dan-ve-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/don-vi-tu-cap-nhat-thong 

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19