Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task
Em xin hỏi một nội dung như sau:
Khi em nhập kết quả phần 3: Đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện,  điểm trung bình chung bị hạ thấp hơn so với thực tế. (vì bệnh viện em chỉ áp dụng 79 tiêu chí, không áp dụng các tiêu chí cho sản và nhi nhưng khi nhập điểm không tách rời được 4 tiêu chí này). 
 Em xin ý kiến các anh, chị về hướng dẫn để nhập dữ liệu để có kết quả chính xác.
Em xin cảm ơn.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture
Khi em nhập kết quả phần 3: Đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện,  điểm trung bình chung bị hạ thấp hơn so với thực tế. (vì bệnh viện em chỉ áp dụng 82 tiêu chí). 
 Em xin ý kiến các anh, chị về hướng dẫn để nhập dữ liệu để có kết quả chính xác.
Em xin cảm ơn.
Your profile picture
Khi em nhập kết quả phần 3: Đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện,  điểm trung bình chung bị hạ thấp hơn so với thực tế. (vì bệnh viện em chỉ áp dụng 82 tiêu chí). 
 Em xin ý kiến các anh, chị về hướng dẫn để nhập dữ liệu để có kết quả chính xác.
Em xin cảm ơn.
Ưu tiên:
Low
»
3

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13