Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Đơn vị không xem lại được kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế của năm 2016 và 2017. Xin được hỗ trợ

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để xem báo cáo của năm 2017, bạn vui lòng chọn vào mục 2017 như trong hình nhé 

Tiếp theo, ở cửa sổ mở ra, tại ô Từ ngày và Đến ngày, bạn nhập vào là ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017.

Xin cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19