Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Kính gửi bộ phận kỹ thuật,

Tôi công tác tại bệnh viện đa khoa khu vực cam ranh.

Trong quá trình nhập phiếu khảo sát trực tuyến, có 1 phiếu lập lại 2 lần (phiếu khảo sát ngoại trú số 2 của quý 2/2019). Bây giờ tôi muốn bỏ bớt 1 lần nhập phải thực hiện như thế nào?

Cảm ơn./.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Hiện tại phần mềm không cho xóa phiếu đã nhập bạn nhé, bạn có thể sửa 1 trong 2 phiếu đó lại thành một phiếu khảo sát mới, chi tiết bạn làm theo hướng dẫn này nhé: http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long/xem-sua-xoa-phieu-khao-sat-da-nhap-danh-cho-nguoi

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19