Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Em ở Trung Tâm Y tế Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương. 

Em muốn hỏi bên phần mềm quản lý chất lượng là Mẫu 04,Mẫu 05,Mẫu 06. muốn in mẫu phiếu khảo sát : đó thì lấy fire in ở đâu ạ?.

Cám ơn bên quản lý phần mềm rất nhiều.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Hiện tại mẫu này vẫn chưa có để in ra nhé bạn, khi nào có chúng tôi sẽ cập nhập lên phần mềm.

Xin cám ơn

Trạng thái:
pending
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 11 25

Thứ sáu, Tháng 11 20

Thứ hai, Tháng 11 16

Thứ sáu, Tháng 11 13

Thứ ba, Tháng 10 27