Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Xin vui lòng đổi tên Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh thành Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh

Lý do: Bệnh viện đa khoa nay là Trung tâm Y tế

Cụ thể: Bệnh viện đa khoa Cao Lãnh đổi thành Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh

Xin, Cảm ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn vui lòng tham khảo theo 2 hướng dẫn này để thực hiện đổi tên bệnh viện nhé:

http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan-phan-mem/huong-dan-ve-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/huong-dan-thay-doi-mat

http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan-phan-mem/huong-dan-ve-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/don-vi-tu-cap-nhat-thong

Cám ơn và chúc bạn thành công.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19