5. Hỗ trợ kỹ thuật

Bình luận

Your profile picture

hỗ trợ đơn vụ trung tâm y tế không gửi được phiếu khảo sát hài lòng người bệnh ngày 19/03/2020

Your profile picture

Xin chào,

Lỗi này đã được khắc phục, bạn vui lòng nhập lại nhé.

Xin cám ơn.