A. BỆNH VIỆN NHẬP ĐIỂM TỰ KIỂM TRA

bước 1. Nhập điểm tiêu chí chất lượng

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang https://kiemtra.chatluongbenhvien.vn và đăng nhập vào phần mềm kiểm tra bằng tài khoản KSHL để tiến hành chấm điểm kiểm tra.

- Hoặc bấm vào mục Kiểm tra 2020-2021 ở trang chủ chatluongbenhvien.vn

- Sau khi đã đăng nhập được vào trang Kiểm tra bệnh viện, click vào Bước 1. Nhập điểm tiêu chí chất lượng

- Tiến hành nhập các thông tin của phiếu kiểm tra như: Tên bệnh viện, Kiểu đánh giá, Tháng, Lần

Sau đó chọn 

- Tiến hành nhập điểm các tiêu chí. Sau khi nhập điểm tiêu chí, điểm trung bình của các chương, phần và cả bộ tiêu chí sẽ được phần mềm tự động tính.

- Bấm Gửi đi để hoàn thành việc nhập điểm tiêu chí

*Lưu ý: Đối với những tiêu chí không bắt buộc áp dụng (A4.4, Phần E), nếu bệnh viện không áp dụng thì tích vào ô Không áp dụng. Phần mềm sẽ tự động không tính điểm của các mục này.

BƯỚC 2. Tổng hợp điểm khảo sát hài lòng

- Chọn mục Bước 2. Tổng hợp điểm khảo sát hài lòng

- Tiến hành nhập các thông tin của phiếu kiểm tra như: Tên bệnh viện, Kiểu đánh giá, Tháng, Lần

- Tổng hợp điểm KSHL, tại đây sẽ có 2 trường hợp:

+ Trường hợp 1: Bệnh viện đã nhập phiếu tự kiểm tra vào trong năm 2020 --> Vào mục KSHL của năm 2020, và lấy báo cáo theo kiểu khảo sát là Do bệnh viện tự đánh giá cuối năm và lọc ra để lấy điểm trung bình của những phiếu tự kiểm tra

Tiếp theo, nhập điểm trung bình và tổng số phiếu vào phần mềm kiểm tra

+ Trường hợp 2: Bệnh viện nhập phiếu tự kiểm tra trong năm 2021, sau khi nhập đủ số phiếu KSHL, chỉ cần bấm vào mục 

- Sau khi tổng hợp điểm KSHL xong, nhập điểm trung bình tiêu chí tính được ở mục 1 và bấm Gửi đi để hoàn thành việc nhập điểm

*Lưu ý: Điểm tổng hợp KSHL và điểm bộ tiêu chí chất lượng là chưa nhân hệ số, phần mềm sẽ tự động nhân hệ số khi bệnh viện vào mục in báo cáo

BƯỚC 3. In bảng tổng hợp báo cáo

- Sau khi hoàn thành việc nhập điểm, bấm vào mục   hoặc vào lại mục 2. Tổng hợp điểm khảo sát hài lòng và chọn xem lại danh sách phiếu đã nhập

- Tại đây sẽ hiển thị ra danh sách cac phiếu tổng hợp chấm điểm đã nhập, bấm vào nút Click để in để tiến hành in bảng tổng hợp chấm điểm.

- Tiếp tục chọn  (Hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + P) để tiến hành in bảng tổng hợp cuối cùng

B. Đoàn nhập điểm kiểm tra

Truy cập vào trang https://kiemtra.chatluongbenhvien.vn để tiến hành chấm điểm kiểm tra. Sau đó đăng nhập vào phần mềm kiểm tra bằng tài khoản KSHL của đoàn kiểm tra.

Bước 1. Nhập điểm tiêu chí

Bước 2.  Tổng hợp điểm Khảo sát hài lòng

Click vào bệnh viện tương ứng để nhập. Sau khi vào trang nhập, tiến hành như hướng dẫn dành cho bệnh viện.

Bước 3:  In báo cáo tổng hợp

Thực hiện như hướng dẫn dành cho bệnh viện.

Ý kiến, phản hồi

Your profile picture

Phần nhập điểm năm 2020 không có mục nhập điểm theo Kế hoạch 1205 phần tổ chức thực hiện như năm 2019 ạ?

Your profile picture

Xin chào,

Năm nay không kiểm tra theo KH1205 nhé bạn. Bạn vui lòng xem lại QDd5338 nhé

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 11 17

Thứ sáu, Tháng 10 22

Thứ năm, Tháng 10 7

Thứ sáu, Tháng 8 13