Từ 28/11/2018 địa chỉ phần mềm Khảo sát hài lòng chuyển qua http://hailong.chatluongbenhvien.vn

Bước 1: Truy cập vào phần mềm theo địa chỉ trên, sau đó bấm Đăng nhập

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm

 

Bước 3: Truy cập vào Trang khảo sát mà bạn muốn nhập

Bước 4: Tiến hành nhập các phiếu khảo sát

Bước 5: Click "Gửi đi" khi hoàn thành phiếu

Bước 6. Click "Quay trở lại phiếu khảo sát/ biểu mẫu" để nhập tiếp phiếu khảo sát khác.

Các bạn cần thấy trang trên mới đảm bảo phiếu khảo sát của bạn đã nhập thành công. Nếu không thấy trang này mà vẫn ở trang cũ sau khi gửi đi, có nghĩa là thông tin bạn nhập chưa đúng, chưa đủ. Khi đó bạn cần xem lại các thông báo và sửa lỗi theo các thông báo mà phần mềm hiển thị. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đã đọc hướng dẫn mà vẫn không làm được, đừng cố nhập sẽ mất công và không có dữ liệu để báo cáo.

Ý kiến, phản hồi

Your profile picture

Xin chào, cho em hỏi sao em nhập đầy đủ thông tin trong phiếu KSCL người bệnh nội trú. Khi bấm vào nút gửi đi lại không có phản hồi gì ạ.

Your profile picture

Xin chào,

Lỗi này đã được khắc phục, bạn vui lòng nhập lại nhé.

Xin cám ơn.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

Dịch tễ

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 8 2

Thứ hai, Tháng 7 12

Thứ năm, Tháng 7 8

Thứ sáu, Tháng 7 2