*Thông tin về công văn quyết định ban hành App di động KSHL người bệnh và NVYT có thể tham khảo tại đây: https://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long

- Bước 1: Sau khi đã tải app KSHL  về, chọn  ở góc phải phía trên màn hình để tiến hành đăng nhập bằng tài khoản KSHL như bình thường

- Bước 2: Chọn loại phiếu muốn nhập phiếu KSHL