Cảnh báo

Biểu mẫu đã đóng

Mẫu số 1. Sở Y tế: Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

         Để chuẩn bị cho việc tổ chức Diễn đàn Quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ V (dự kiến tổ chức vào ngày 14-15 tháng 12/2023), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiến hành tổng kết 10 năm triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. Kết quả đánh giá sẽ cung cấp thông tin cho việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản và triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh từ 1/1/2024.