Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

Cần đăng nhập để sử dụng phần mềm!

- Phân hệ kiểm tra của Bệnh viện mở từ 06/12/2022 đến 31/12/2022

- Phân hệ kiểm tra của Sở Y tế, Bộ Y tế sẽ mở từ 01/01/2023 đến 30/06/2023

 

Báo cáo

1. CV số 1489/KCB-QLCL&CĐT: Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện. Báo cáo trước 15/11/2023.

Mẫu số 1. Mẫu báo cáo của Sở Y tế

Mẫu số 2. Mẫu báo cáo của Bệnh viện

Tra cứu đơn vị đã báo cáo CV1489

2. CV số 1551 Gửi poster báo báo cáo đề án cải tiến chất lượng.

Bệnh viện gửi trực tiếp cho Sở Y tế, Sở Y tế lựa chọn các poster ưu tú nhất gửi về Bộ Y tế trước 27/11/2023.

Sở Y tế gửi poster

Tra cứu Sở Y tế đã gửi poster

3. CV số 1552 Gửi hình ảnh nổi bật trong hoạt động bệnh viện. Báo cáo trước 30/11/2023.

Gửi hình ảnh nổi bật trong hoạt động bệnh viện

Tra cứu đơn vị đã báo cáo CV1552

4. CV số 1593 Gửi bài trình bày tại Diễn đàn Quốc gia CLBV lần V". Gửi trước 30/11/2023.

Bệnh viện gửi bài trình bày PowerPoint

Sở Y tế gửi bài trình bày PowerPoint

Tra cứu đơn vị đã gửi theo CV1593

Sở Y tế, Bệnh viện cần đăng nhập để thấy link báo cáo và tra cứu đơn vị đã báo cáo

Facebook GroupAnh chị em thêm giúp các đồng nghiệp vào nhóm nhé.