Cảnh báo

Bạn cần ĐĂNG NHẬP để gửi báo cáo.

Gửi hình ảnh nổi bật trong hoạt động bệnh viện

     Để chuẩn bị cho Diễn đàn Quốc gia chất lượng bệnh viện lần thứ V (kết hợp với Lễ kỷ niệm 70 năm hệ thống Khám, chữa bệnh và 15 năm thành lập Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vào ngày 19-20/12/2023), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dự kiến tổng hợp các hình ảnh minh họa cho hoạt động và các thành tựu của hệ thống Khám, chữa bệnh trong thời gian qua theo các chủ đề.

     Thời gian gửi ảnh trước ngày 30/11/2023 để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kịp tổng hợp hình ảnh, phục vụ công tác tổ chức Diễn đàn.