Recent Content

Enter a comma separated list of user names.
Ngày cập nhậtsắp xếp giảm dần
Phiếu ghi nhận phản hồi thông tin của người mẹ sinh con tại bệnh viện 8 Th6 2018 - 11:12ch
BỘ Y TẾ
Khảo sát độc lập 18 Th10 2018 - 5:06ch

BẢNG HỎI NGƯỜI BỆNH – SÁNG KIẾN VIỆT NAM

5. Phiếu khảo sát thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ tại bệnh viện và sau ra viện 3 Th1 2021 - 10:41sa

4. Phiếu khảo sát ý kiến người mẹ sinh con tại bệnh viện 3 Th1 2021 - 10:41sa
BỘ Y TẾ
3. Khảo sát ý kiến nhân viên y tế 3 Th1 2021 - 10:41sa

2. Khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú 3 Th1 2021 - 12:39ch

1. Khảo sát ý kiến người bệnh nội trú 3 Th1 2021 - 9:28ch

Tiêu chí A1.1 3 Th1 2021 - 11:07ch
Xem và in báo cáo 6 Th12 2022 - 9:43ch

Trang chủ

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 4 Th5 2023 - 2:33ch
Cải tiến quy trình khoa khám bệnh 13 Th11 2023 - 10:59sa
Cơ sở xanh, sạch, đẹp, cung cấp gói đồ dùng cá nhân sạch đẹp cho người bệnh 13 Th11 2023 - 7:11ch
14 Th11 2023 - 7:31sa
0 14 Th11 2023 - 8:08sa
ĐỀ ÁN CẢI TIẾN QUY TRÌNH CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN VÀ PHẪU THUẬT PHACO TẠI BỆNH VIỆN MẮT BR-VT 14 Th11 2023 - 9:34sa
Cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh 14 Th11 2023 - 9:38sa
Cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh 14 Th11 2023 - 9:38sa
Cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh 14 Th11 2023 - 9:38sa
Đề án cải tiến chất lượng nâng cao hài lòng người bệnh tại khoa Khám bệnh 14 Th11 2023 - 10:07sa
Bảo đảm an toàn người bệnh 14 Th11 2023 - 10:26sa