Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

Tiêu chí D2.5 , tiểu mục 11 "Giường bệnh cho người bệnh có nguy cơ trượt ngã cao ( trẻ em, người cao tuổi, người bị tổn thương thần kinh...) có thanh chắn phòng người bệnh trượt ngã" hiện nay tại Bệnh viện tuyến huyện ( TTYT huyện) do điều kiện cơ sở tại địa phương còn khó khăn thiếu thốn, vậy mình có thể bố trí mỗi khoa một số giường có thanh chắn phù hợp với cơ số và số lượng bệnh nhân là đối tượng cần được đề phòng té ngã. Như vậy, khoa Nội, Khoa Nhiễm, Khoa Nhi, Khoa HSCC, Khoa Ngoại đều có bố trí 1 ít giường ( có thể từ 2-5 được chấp nhận không?, riêng khoa Nhi sẽ trang bị 100% số giường có thanh chắn. Vậy sẽ đạt mức 3 tại tiêu chí này phải không ạ? xin được ý kiến mình có thể chỉ trang bị cho khoa HSCC và Khoa Nhi thì được mức 3 khi đạt đến tiểu mục 11 này hay không?

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
Normal
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 10 13