Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
1
Loại yêu cầu
Task

nhờ Anh chị hướng dẫn kiễm tra bằng chứng đã gởi của đơn vị.

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Để kiểm tra lại các bằng chứng đã gởi, bạn có thể truy cập vào lại trang bằng chứng để xem các bằng chứng đã gởi lên nhé.

Xin cám ơn.

Trạng thái:
Open
»
Closed
Ưu tiên:
High
»
1

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ năm, Tháng 9 22

Thứ tư, Tháng 5 11

Thứ ba, Tháng 4 26

Thứ ba, Tháng 4 19